28 Mei - Germanus van Parijs.

Vier jaar later was Germanus toevallig in Parijs. Juist in die dagen stierf de bisschop van die stad, Eusebius. Ondanks zijn protesten werd hij door de Parijse bevolking tot bisschop uitgeroepen. Hij bleef een toonbeeld van christelijke deugd; hij nodigde elke dag armen aan zijn tafel; 's nachts bracht hij urenlang biddend in de kerk door.

De Frankische koning Childebert voerde tezamen met zijn broer Chlotarius oorlog in Spanje, en had zijn beleg opgeslagen voor de stad Zaragoza. Maar de burgers daar riepen hun heilige stadspatroon Vincentius aan; door middel van plechtigheden en processies smeekten ze hem de stad te beschermen. Hiervan was Childebert zo onder de indruk, dat hij beloofde het beleg op te breken, op voorwaarde, dat hij enkele relieken van die heilige Vincentius mee naar huis mocht nemen. Dat gebeurde. In Parijs teruggekeerd liet hij op het gebeente van Vincentius een kerk bouwen. Er werd ook een klooster gevestigd. Vanwege zijn pracht en praal - zeker voor die tijd - werd die kerk 'de gouden kerk' genoemd. Koning Childebert had de zorg voor kerk en klooster aan Germanus toevertrouwd; vandaar dat deze kerk later naar hem werd genoemd: St.-Germain-dès-Prés. Tot op de dag van vandaag vormt zij het hart van een beroemde stadswijk op de linker Seineoever te Parijs.

Na de dood van Childebert had de bisschop veel te stellen met diens opvolgers. Zij namen het niet zo nauw met de goede zeden van de christelijke godsdienst: niet in hun politiek en ook niet in hun persoonlijk leven. Met als gevolg, dat Germanus bij herhaling corrigerend en bestraffend moest optreden, en zijn mensen moest beschermen tegen het brute geweld van de machthebbers. Waarmee hij de voorspellende droom van destijds meer dan waar maakte.

Patronaten
Hij is patroon van de gevangenen en van de muziek; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen koorts en koudvuur, en tegen brandgevaar.

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als bisschop (met tabberd, mijter en staf); met kettingen en sleutel in de hand, omdat de bevrijding van gevangenen hem na aan het hart lag. Soms ligt hij ziek te bed. Of hij blust een vuur krachtens zijn gebed.