30 augustus - Alfredo Ildefonso Schuster

Op 26 juni 1929 Paus Pius XI benoemde hem tot aartsbisschop van Milaan; Het werd opgericht kardinaal op 15 juli en de volgende is op 21 juli werd hij aartsbisschop ingewijd in de Sixtijnse kapel door Pius XI, coconsacranti Aartsbisschop Carlo Cremonesi en bisschop Augustine Zampini.

In Milaan, maar kwam hij in het bisdom in 1929, richtte de Unie Diocesane Pauselijke Versierde die bij elkaar brengt alle de seculiere en religieuze personaliteiten geëerd met een award van de pauselijke. Dezelfde Schuster werd geëerd met een ridderorde Grootkruis van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. In 1930 benoemde hij vicaris-generaal van het bisdom Giacinto Tredici, die een van de oprichters van het Journal of Philosophy Neo-Scholastic was, die toen bisschop van Brescia sinds 1934 wel.

Hij regeerde het aartsbisdom in moeilijke tijden voor Milan en Italië. Genomen als een model van zijn meest illustere voorgangers, St. Charles Borromeo bewezen ijverig in het maken van pastorale bezoeken in het bisdom, dat in de vijfentwintig jaar van zijn episcopaat vond plaats vijf keer. Talrijk zijn zijn brieven aan de geestelijkheid en de mensen, in het bijzonder de zorgvuldige en gedetailleerde eisen met betrekking tot de correctheid van de goddelijke eredienst en frequente diocesane synoden; tijdens zijn episcopaat zijn er ook twee eucharistische congressen. Geherstructureerd, in opdracht van Paus Pius XI, de seminars in Milaan door de bouw van de middelbare school en theologisch seminarie van Venegono Inferiore, ingehuldigd in 1935, waar hij met pensioen aan het einde van haar bestaan.

Zoals bijna alle Italiaanse katholieke wereld, Schuster had de illusie dat door samenwerking van de Kerk kon fascisme kerstenen, het doen van een dergelijk Massa van Thanksgiving in 1935, in de nasleep van de invasie van Ethiopië door de Italiaanse troepen, voor God beschermen diezelfde troepen die in zijn ogen zou hebben bijgedragen tot een snelle verspreiding van het christendom in de landen "nog niet gekerstend". Schuster verlaten deze illusie na de goedkeuring van de fascistische rassenwetten tussen september en november 1938. Op 13 november 1938 de kardinaal Schuster vanaf de kansel van de kathedraal van Milaan, voor het begin van de Ambrosian, leverde een preek te veroordelen dergelijke maatregelen , hekelde de neo-heidense ideologie:

De volledige tekst van de preek werd gepubliceerd 15 november in het nieuws door de krant katholieke Italië: Director Sante Maggi betaalde het gebaar met de verwijdering van kantoor tot de sluiting van de krant voorkomen, ondanks de verdediging van Schuster, die op hun beurt Het werd beschouwd als een verrader door het regime en de anti-fascistische.

Hij schreef David Maria Turoldo:

Schuster nam deel aan het conclaaf van 1939 dat paus Pius XII verkozen.

Tijdens de oorlog actief steunde hij de aartsbisschop's Charity, waardoor het eerste bericht van manager Carlo Bianchi, die het idee van een pastorale brief had gekregen. Carlo Bianchi overleed in Fossoli schot.

Bij de val van de Italiaanse Sociale Republiek bevorderde hij een bijeenkomst bij de aartsbisschop tussen Benito Mussolini en vertegenwoordigers van de partizanen, in een poging om overeenstemming te bereiken over een overgave zonder bloedvergieten. Ook stelde hij voor om Mussolini te stoppen in het aartsbisdom, onder zijn bescherming, en dan overgeven aan de geallieerden. De leider, weigerde echter de voorkeur betast vlucht. 29 april 1945 toen de lichamen werden doodgeschoten Mussolini en andere fascistische leiders werden opgehangen in Piazzale Loreto, Schuster geïnformeerd Riccardo Lombardi, prefect van de benoeming van het Comité van Nationale Bevrijding, die hij zelf 'in paars, "zou zijn zegen gegeven aan de lijken", omdat moet je ten aanzien van een lijk te hebben. " Evenzo 10 augustus 1944, toen de Duitsers vijftien partizanen had vermoord en had de lichamen op dezelfde plaats verliet, Schuster had de Duitse ambassadeur vraagt ??dat de lichamen werden verwijderd geschreven, "anders zou hij gaan om ze te vervoeren." Bij die gelegenheid hebben geweigerd toestemming te vertrekken en vervolgens niet in staat om de zegen officiëren, niet de moeite om de toen John Deacon Barbary te sturen voor de zegen van de resten.

Alfredo Ildefonso Schuster het leven gered van Indro Montanelli, zoals de journalist zei in een interview met Michele Brambilla in 2000: in 1944 Montanelli werd opgesloten in San Vittore Gevangenis en ter dood veroordeeld door de SS als een lid van de anti-fascistische verzet. Schuster, die Montanelli wist het huwelijk met zijn eerste vrouw te hebben, was in staat om een ??uitstel van executie te verkrijgen.

Van 1952-1953 was hij de eerste voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, opgericht in Florence op 8 januari 1952.

Oud en ziek, stierf hij aan het seminarie in Venegono 30 augustus 1954.

Het diocesaan proces van heiligverklaring werd geopend op 30 augustus 1957, slechts drie jaar na de dood van de kardinaal, gepromoot door de aartsbisschop van Milaan, Giovanni Battista Montini, en eindigde op 31 oktober 1963. Bij de opening van het graf van kardinaal Schuster 28 In januari 1985 werd zijn lichaam intact gevonden en werd hij zalig verklaard 12 mei 1996 door paus Johannes Paulus II.

In 2006, de ChristenUnie van Business Managers genoemd een beurs in haar eer. Soortgelijk lot bedekt het park in de voorkant van de basiliek van Sint Paulus in Rome, die zijn naam draagt.

In de kerk van Santa Maria in San Celso in Milaan, ze worden tentoongesteld in een glazen kast bij de ingang van de gewaden van de kardinaal en de cast, gedaan om de dood, gezicht en hand, gemaakt door beeldhouwer Don Marco Melzi Instituut Beato Angelico van Milaan .

In Milaan, in via Feltre 100, sinds 1954 is het Jeugdcentrum kardinaal Schuster, gesticht door de jezuïet Vader Ludovico Morell.