Als we een kaarsje opsteken

Bidden vind ik best moeilijk
daarom kom ik hier om tenminste
een lichtje aan te steken.
Ik weet wel zo'n lichtje is geen groot offer.
Het is maar zo weinig van mezelf.
Beschouw het maar als een teken
dat ik enkele ogenblikken bij U wil zijn.
Een teken dat ik gekomen ben,
omdat ik hoop dat u hier bent,
dat U mij ziet,
dat U niet ver weg bent in mijn leven,
van mijn zorgen en moeilijkheden,
van mijn gezin, van mijn vrienden,
van de mensen waarvan ik hou,
van mijn werk en omgeving,
van mijn verleden, heden en mijn toekomst,
van mijn gezondheid en mijn pijnen.

Ik bied U dit schamel offerlichtje aan,
omdat ik hoop en veronderstel,
dat U mij, wanneer dit nodig is,
een helpende hand toe wilt steken.
Ik wil graag dat U aan mij blijft denken
ook wanneer ik deze plaats verlaten heb
al was het maar zolang als het
lichtje hier voor Uw Beeltenis branden zal.

Wees gegroet Maria,
vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwe,
en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.