Aanbod

"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken", biedt Jezus aan.

Maar, is er op dit ogenblik wel vraag naar zo'n aanbod?
Immers, nooit voorheen is de onafhankelijkheid van het individu
zo groot geweest als vandaag.
We gaan en staan waar we willen, we geloven wat we willen,
we consumeren wat we willen.

Wij zijn onze eigen baas, onze eigen meester, onze eigen norm.
En wij zijn niet uitgeput en we gaan niet gebukt onder lasten,
we zijn stoer en gelukkig.

Maar tegelijk is er meer en meer tweedracht,
horen velen nergens meer bij, vergroot de werkdruk elke dag,
is stress alomtegenwoordig en groeit de angst:
voor de milieuverloedering, de groeiende misdadigheid, het terrorisme.
Angst ook om de verkeerde keuzes te maken, te mislukken.

In deze wereld doet Jezus ons Zijn aanbod:
"Ik wil uw lasten helpen dragen..."
"Neem meteen ook Mijn juk op, want het is zacht en Mijn last is licht"

Misschien wekt het verbazing, dat Hij ons, tegelijk met Zijn aanbod,
meteen ook vraagt Zijn juk op te nemen.
Maar wat is het voor juk dat Jezus ons vraagt op te nemen?

Daarover horen wij, lezen wij in het Evangelie.....
Mijn juk, zegt Jezus, is er een van zachtmoedigheid en nederigheid,
Mijn last is er een van liefde en wederliefde, van gave en overgave,
van eerbied en genegenheid.

Jezus wil onze lasten helpen dragen,
en tegelijk biedt Hij ons een vederlicht juk aan
dat de wereld leefbaar maakt en ons tot betere mensen maakt.
Het is een aanbod dat we niet kunnen weigeren.

Pater Yurii Konchenko.