Altijd online

Al schijnt de lijn nog zo bezet,
toch antwoord God op het gebed.
Want storing kan er niet ontstaan
voor hen die biddend tot Hem gaan.
Ontelbaar velen hoort Hij aan.
Hun aller stem kan Hij verstaan.

Bereikbaar is Hij dag en nacht
voor elk die 't al van Hem verwacht.
Zijn telefoonlijn is perfect.
Nimmer ontstaat er een defect.
Verbinding is tot stand gebracht
door 't Lam, voor ons op aard gebracht.

Gebruik vrijmoedig deze lijn.
God wil zo graag gebeden zijn.
Om Jezus' wil hoort Hij 't gebed.
Die steeds vol liefde op ons let.
Hij vraagt ons allen: Bidt en waakt.
Zijn antwoord is altijd volmaakt.