Voetwassing

Bij het begin van de veertigdagentijd.

Het water klotste in de kom,
beschaamd hebben zij toegekeken;
de Meester zeIf gaf hun een teken
hoe ga ik met mijn naaste om.

Dienen: leerde de Zoon van God,
Hij waste hun vereelte voet . . .
reinigde zo. . . aller hoogmoed;
bepaalde hun toekomstig lot.

Die aandacht, liefde voor elkaar,
vraagt Hij van ieder die gelooft.
Want juist de minste is beloofd
wordt bij Mijn Vader eerste daar.

Hij diende ondanks Zijn komaf,
want Liefde kent geen grenzen,
heeft oog voor alle mensen.
Hij effende voor hen de straf.

Zo prikken straks de lijdensweken
door alle hoogmoed van ons heen
verhalend wat onmoog'lijk scheen:
"ons kwaad kwam Hij verbreken".

Teun Hoek