Uw Wil Geschiede

Ik wil U danken voor alles
mij gegeven,
voor de vreugde en het plezier
in mijn leven.

Ik wil U danken voor elk
glimlachend gezicht,
want in elke lach zag ik Uw Licht.

Ik wil U ook danken voor mijn verdriet,
want met elke traan weet ik.

"UW WIL GESCHIEDT"

O Heer,
bedankt dat ik mocht delen
datgene wat mij het
dierbaarste is,
want er zijn er nog zovelen,
die niet weten dat er
ook vergeving is.