Uw Wil Geschiede

De Heer zij vóór je om de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter je om je in d'armen te sluiten
en om te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder je om je op te vangen
wanneer je dreigt te vallen.
De Heer zij in je om je te vertroosten als je verdriet hebt.
Hij omgeve je als een beschermende muur,
wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Zo zegene je GOD, VANDAAG, MORGEN EN IN DE EEUWIGHEID!

Keltische zegenwens aan de reizigers in de 7e eeuw
toegeschreven aan de Ierse monnik St. Patrick.