Kort gebed

De mens kiest zijn weg,
maar de Heer bestuurd zijn gang.