Gun ons...

Gun ons nieuwe ogen,
die helderziende zijn voor de noodsignalen
van mensen om ons heen.

Gun ons open oren,
om het zwijgende smeken van anderen
op de juiste golflengte op te vangen.

Gun ons humor en tact
in de omgang met lastige mensen;
want ook die plaatst u op ons levenspad.

Gun ons een goed geheugen,
voor wat anderen ons hebben toevertrouwd
en voor wat wij hun hebben beloofd.
te zullen doen.

Gun ons vasthoudendheid,
om de tijd niet te verdoen met kleine
onenigheden met elkaar;
uw rijk kan niet worden gebouwd
door zure mensen.

Gun ons een blij gezicht
en een glimlach die de spiegel is
van een vrolijk hart,
zodat anderen zich daaraan kunnen optrekken.

Gun ons de gezindheid,
die ook in Jezus stak,
toen Hij mens onder mensen
en vriend onder vrienden was.

(Uit: Om bij stil te staan)