Gebed voor priesters

Heer, onze God.

Wij bidden dat de Heilige Maagd Maria
Haar mantel om uw priesters slaat
Opdat zij, op haar voorspraak,
Gesterkt worden in hun dienstwerk.

Wij bidden dat Maria uw priesters zal leiden
Om haar woorden te volgen:
'Wat Hij u ook beveelt, doe het maar'. (joh. 2,5)

Moge uw priesters zijn zoals de Heilige Jozef,
de meest zuivere bruidegom van Maria.

Moge het doorboorde hart van de Heilige Maagd Maria
Uw priesters inspireren
Allen te omhelzen die lijden aan de voet van het kruis.

Moge uw priesters heilig zijn
Vol van uw brandende liefde
Naar niets anders streven dan uw meerdere glorie
En de redding van de zielen.

Amen

Heilge pastoor van Ars, bid voor ons.