Denk eens na over het "Onze Vader`

Hoe vaak bidden wij het Onze Vader in ons leven?
Vaak gedachteloos.
Misschien is het daarom goed om de volgende woorden uit het Afrikaanse land Tsjaad eens te laten doordringen:

Zeg niet Vader als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet Onze als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet Hemel als je slechts aan aardse dingen denkt.

Zeg niet Uw Naam worde geheiligd als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet Uw Rijk kome als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.

Zeg niet Uw Wil geschiede als je geen tegenslag kunt verdragen.

Bid niet voor het brood van vandaag
als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet voor vergeving van schulden
als je in wrok leeft met familie en buren.

Bid niet voor een leven zonder bekoring
als je voortdurend met het kwaad omgaat.

Bid niet voor een leven zonder kwaad
als je niet op zoek bent naar het goede.

Zeg niet Amen of Zo zij het
als je dit gebed niet ter harte neemt.