AVONDGEBED

Vergeef mij, God, wanneer ik and'ren heb doen dwalen.
Vergeef mij, dat ik niet verteerd word door berouw.
Vergeef mij, dat ik U de schuld geef van mijn kwalen.
Vergeef mij, dat ik Uw medicijn niet drinken wou.
Vergeef mij, God, ik ben geen levende getuige.
Vergeef mij, dat ik een onleesbaar handschrift heb.
Vergeef mij, dat ik mijn trotse hoofd zo slecht kan buigen.
Vergeef mij, dat ik zo moeilijk U mijn schuld beken.
Vergeef mij, dat mijn woorden slechts ten hemel stegen.
Vergeef mij, dat mijn hart daarbij op aarde bleef.
Vergeef mij, dat ik de liefde zocht náást Uwe wegen.
Vergeef mij, dat ik zo dikwijls zonder vreugde leef.
Vergeef mij, dat ik gebonden ben, waar Gij bevrijdde.
Vergeef mij alle zonder U gebruikte tijd.
Vergeef mij elk verdriet, waarom ik tot U niet schreide.
Vergeef mijn eenzaamheid, waar Gij toch bij mij bent altijd.
Amen