Een parabel voor vandaag

Lieve zieke: Ik wou vandaag eens bij jou op bezoek,
en in gedachten bracht ik je al eens een boek,
maar heus, het valt beslist niet mee,
't was vandaag toch zo boeiend op T.V.
Maar, lieve zieke, heb geen zorgen,
want, wis en zeker, ik kom morgen!  

Graag had ik je vandaag bezocht,
'k heb zelfs al weer eens naar jouw adres gezocht,
een oude vriend vroeg me toen mee
om iets te gaan drinken in ons dorpscafé.
Maar, lieve zieke, heb geen zorgen,
want, wis en zeker, ik kom morgen!  

Vandaag ben ik helaas ook niet geweest,
ik moest zeer dringend naar een groot feest,
en je begrijpt, ik was nadien zo moe
en ik kon echt niet meer naar je toe!
Maar, lieve zieke, heb geen zorgen,
want, wis en zeker, ik kom morgen!  

Je weet het, ik ken noch rust noch duur,
vandaag vergaderde ik met ons bestuur,
hebben er mijn woorden goed aangehoord,
ik heb allen tot echte liefde aangespoord,
Maar, lieve zieke, heb geen zorgen,
want, wis en zeker, ik kom morgen!  
 
Ach, vandaag kreeg ik je doodsbericht
ik was er enigszins door ontsticht.
Het was zo ontroerend opgesteld,
ik heb het meteen aan iedereen doorverteld,
En beslis, maak je maar geen zorgen,
naar je begrafenis, kom ik... dinsdagmorgen!  
 
Ik ben dus naar jouw uitvaartdienst gegaan,
daar sprak Jezus Christus mij ernstig aan:
"Ben jij net als een priester of een leviet?
ook zij beloofden veel, maar zij kwamen niet.
Jouw zieke is nu bevrijd van alle zorgen
en behoeft geen bezoek meer, noch nu, noch morgen!
 
Jeannet

Jeannet