DE DOOD ALS VERLOSSER

Kom nu met uw donker, diep erbarmen.
Eindelijke Dood.
Laat dit pijnlijk lichaam in uw armen
rusten als het kind op moeders schoot.
Laat mij veilig door de schaduw
uwer grote vleugelen gedekt.
Slapen gaan, het moede oog gesloten
en het lichaam pijnloos uitgestrekt.